هماهنگی: 22185035 (21) 98+ / موبایل: 5337925 (912) 98+ / info@setarvand.com / هماهنگی تهران: خیابان ولنجک. خیابان 13
درباره ما


سبز انرژی یک شرکت پیشرو در زمینه ارائه محصولات و سرویس های مرتبط با تولید و مدیریت منابع آب و انرژی های پاک می باشد. این شرکت با همکاری با بهترین و خلاق ترین شرکت های دنیا گستره وسیعی از محصولات و سرویس ها را در اختیار مردم و شرکت های مختلف قرار می دهد تا نه تنها آب شرب و انرژی الکتریسیته خود را تامین کنند، بلکه در مصرف آب و انرژی هم صرفه جویی کنند.

ماموریت ما


ماموریت ما حمایت از زندگی سالم و رشد اقتصادی مردم و بنگاه های تجاری، از طریق تولید آب شرب و انرژی های پاک می باشد.